Кантип иштейт?

Жаратмандар жолугушкан, ой-пикирлер талкууланган жана идеялар ишке ашкан жер.

Чөйрө · 04.08.2023

Чөйрө – бул адамдар жолугушкан, ой-пикирлер кайчылашкан жана идеялар ишке ашкан жер.

– Ар тармактагы адистер жана ар-кандай кесиптин ээлери, эксперттер жана идеалист, визионист, алтруист инсандар бириккен уюм.

– Идеяларды ишке ашырууда өзүнө төп келген адамдар менен табышуу жана алардан жардам алуу үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк.

– Түрлүү инсандардын адамдарга зарылчылыгы бар, керектүү жана пайдалуу продуктыларды өндүрүүдө жана кызматтарды пайда кылууда өнөктөштөрдү табуу үчүн платформа.

– Максаттарды, каалоо-тилектерди, кыялдарды бириктирген жана бири-бирине байланыштырган борбор. Жакшы ниеттердин, баалуулуктардын жана принциптердин уюгу.

Инструктор

Чөйрө

14 Курстар

+933 катышуучу
Чөйрөчүлөр үчүн ачык

Курс камтыйт

  • 8 Сабак
  • 6 Темa