Адамдар жолугушкан,
ой-пикирлер алмашылган жана идеялар ишке ашкан жер.


arrow-down