IT Устат

Чөйрөнүн ичинде курстарды түзүү, сатуу жана жаңы студенттерди кошүү үчүн түзүлгөн долбоор. Команда IT Демилге 2023-жылдан февраль айынан баштап апрель айына чейин болгон курсунун жыйынтыгында түзүлдү.

Команда