IT Демилге группасы

Сайт: choyro.com/itdemilge Курс: choyro.com/courses/itdemilge Катталуу: choyro.com/groups/itdemilge Байланышуу: @azamatagai