Skip to content Skip to footer
КолдонуучуТаанышууЖаратманЖардам берүүShare

Колдонуучу

Кыргызстанда психологиялык сабаттуулуктун жана менталдые саламаттыкты өнүктүрүүнү көздөгөн долбоор. КРда жана чет өлкөдө жашаган ыктыярчылар тарабындан жүргүзүлүп, психология жөнүндө кыргыз тилинде жеткиликтүү маалыматтын көбүрөөк болуусуна салым кошулат.

Жаратман

Өлкөбүздөгү психологиялык саламаттыкты жана сабаттулуктун өнүүгүсүн көздөгөн долбоор.