Skip to content Skip to footer

Кеңеш

Чөйрө. Кеңеш – Чөйрө долбоорунун негиздөөчүлөрү жана Келечек, Чырак долбоорлорунун спонсорлору менен биргеликте түзүлгөн атайын орган. Кеңештин мүчөлөрү бир айда бир жолугушуу өткөрүп, Чөйрөнүн өнүгүү стратегиясы жана максаттары боюнча талкуулоо жүргүзүшөт. Бүгүнкү күндө кеңеште турган мүчөлөр: