Жаратмандар жолугушкан, ой-пикирлер талкууланган жана идеялар ишке ашкан жер.

Чөйрө

1-кадам: Катталуу

Кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды алуу үчүн Чөйрөгө катталуу керек.

2-кадам: Таанышуу

Башка чөйрөчүлөр менен таанышуу максатында алгач өзүңүздү кенен тааныштырууңуз зарыл.

3-кадам: Жасоо

Чөйрөнү кошо жандандыруу үчүү тапшырмаларды аткаруу менен мүчөлүктөн жаратмандыкка өтүңүз.

1-баскыч
Мүчө
Мүчөлөр менен байланыш
 • Маалымат алуу
 • Адистердин базасына кошулуу
 • Жергиликтүү тайпаларга кошулуу
 • Идея сунуштоо
 • Пост жана пикир жазуу
 • Таанышууга мүмкүнчүлүк
2-баскыч
Чөйрөчү
Чөйрөчүлөр менен байланыш
 • Маалымат алуу
 • Адистердин базасына кошулуу
 • Жергиликтүү тайпаларга кошулуу
 • Идея сунуштоо
 • Пост жана пикир жазуу
 • Таанышып таанылуу
 • Тапшырма аткаруу
 • Идеяны талкууга салуу
Чөйрөчү бол
3-баскыч
Жаратман
Негиздөөчүлөр менен байланыш
 • Маалымат алуу
 • Адистердин базасына кошулуу
 • Жергиликтүү тайпаларга кошулуу
 • Идея сунуштоо
 • Пост жана пикир жазуу
 • Таанышып таанылуу
 • Тапшырма аткаруу
 • Идеяны талкууга салуу
 • Долбоорго катышуу
 • Акысыз жардам алуу
 • Долбоор жасоо
Жаратман бол

Чет өлкөдөгү кыргыз диаспоралары

Дүйнө жүзүндө жашаган кыргызстандык жарандар тарабынан түзүлгөн жана Кыргызстан менен байланышы бар уюмдар, коомдор жана активдүү адамдар ыктыярчылык негизде бириккен платформа.

Non-profi

Жергиликтүү тайпалар

Коомчулуктар, уюмдар, Whatsapp жана Telegram группалар, социалдык тармактар ж.б.

Educational

Маалымат

Чет өлкөдөгү жашоо, жумуш, окуу, саламаттыкты сактоо, тил үйрөнүү, үй-бүлөлүк турмуш ж.б.

Medical

Жолугушуулар

Форум, конференция, иш-чаралар, концерт, майрам, спорт оюндары, көргөзмө, көркөм тасма ж.б.

government

Жыйналыш

Саясий лобби, көйгөйлөрдү талкулоо, мамлекеттик органдар менен диалог, курултай, өзгөчө кырдаалдардагы отурум, ашар ж.б.

Продукт / Кызмат

Коомчулук
Бизнес клуб
Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда ишкерлик менен алектенген, кызматташууга жана тажрыйба алмашууга даяр мекендештерди бириктиребиз. Алардын күчтүү чөйрөдө уникалдуу тажрыйба жана мүмкүнчүлүктөргө жетүүсүн колдоп, бизнестин өсүшүн тездетебиз.
Коомчулук
Адистердин базасы
Ой-максаттарга жетүүдө өзүнө төп келген адамдар менен табышуу жана алардан жардам алуу үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк.
Коомчулук
Кыргыз диаспора
Дүйнө жүзүндө жашаган кыргызстандык жарандар тарабынан түзүлгөн жана Кыргызстан менен байланышы бар уюмдар, коомдор жана активдүү адамдар өз эрки менен бириккен онлайн платформа.
Курс
Кадам
Кадам сайын максатка жетүүнү үйрөн. Адам узак жолду ар бир кадам менен арытат. Анын сыңарындай алдыга койгон максаттарга жетүү үчүн адамга арышка окшош адат керек.
Билим берүү
Устат
Сиз өзүңүздүн билимиңизди жана тажрыйбаңызды башкалар менен бөлүшүңүз, аларга жаңы нерселерди үйрөтүңүз жана жол көрсөтүңүз. Мугалим болуп, өзүңүздүн жөндөмдөрүңүздү өнүктүрүңүз, тажрыйбаңызды дагы кеңейтиңиз, аны менен бирге башкалардын өнүгүүсүнө салым кошуңуз.
Кызмат
Zamanbap Web/App
Community жана онлайн-курстар үчүн IT кызматтар. Сиздин масштабдуу онлайн окутууңуз жана социалдык тармагыңыз үчүн уникалдуу санарип чечим.
Чөйрө менен бирге

Өнөктөштөр

Кызыктуу долбоорлордун үстүндө кызматташууга ар дайым ынтызарбыз.

Учурдагы биздин өнөктөштөр

Биз менен байланыш

Эгерде сиз биз менен байланышкыңыз келсе же биздин платформа тууралуу суроолоруңуз болсо, төмөнкү форманы толтуруп жөнөтүңүз.

Contact