Сабак Progress
0% бүттү

Эгерде сиз Чөйрөнүн идеясын жана принциптерин жакшы түшүнсөңүз анда кийинки кадам Чөйрө менен өзүңүздүн оюңуз, идеяңыз, жаңылыгыңыз, суроо же жообуңуз менен бөлүшүңүз.