Продукт / Кызмат

Коомчулук
Бизнес клуб
Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда ишкерлик менен алектенген, кызматташууга жана тажрыйба алмашууга даяр мекендештерди бириктиребиз. Алардын күчтүү чөйрөдө уникалдуу тажрыйба жана мүмкүнчүлүктөргө жетүүсүн колдоп, бизнестин өсүшүн тездетебиз.
Коомчулук
Адистердин базасы
Ой-максаттарга жетүүдө өзүнө төп келген адамдар менен табышуу жана алардан жардам алуу үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк.
Коомчулук
Кыргыз диаспора
Дүйнө жүзүндө жашаган кыргызстандык жарандар тарабынан түзүлгөн жана Кыргызстан менен байланышы бар уюмдар, коомдор жана активдүү адамдар өз эрки менен бириккен онлайн платформа.
Курс
Кадам
Кадам сайын максатка жетүүнү үйрөн. Адам узак жолду ар бир кадам менен арытат. Анын сыңарындай алдыга койгон максаттарга жетүү үчүн адамга арышка окшош адат керек.
Билим берүү
Устат
Сиз өзүңүздүн билимиңизди жана тажрыйбаңызды башкалар менен бөлүшүңүз, аларга жаңы нерселерди үйрөтүңүз жана жол көрсөтүңүз. Мугалим болуп, өзүңүздүн жөндөмдөрүңүздү өнүктүрүңүз, тажрыйбаңызды дагы кеңейтиңиз, аны менен бирге башкалардын өнүгүүсүнө салым кошуңуз.
Кызмат
Zamanbap Web/App
Community жана онлайн-курстар үчүн IT кызматтар. Сиздин масштабдуу онлайн окутууңуз жана социалдык тармагыңыз үчүн уникалдуу санарип чечим.