Идея сунуштоо

Ой бөлүшүү

Бул жерде сиз чөйрөгө карата жеке пикириңизди жана ойлоруңузду бөлүшсөңүз болот. Андан тышкары өз идея-долбоорлоруңузду ортого салып, аларды ишке ашырууга аракет кылыңыз. Башка чөйрөчүлөр менен байланышка чыгып, алардан жардам алыңыз, же өз сунуштарыңызды жазыңыз.

Идея Form